JBL PhosEx rapid, 250ml

Uzdatniacz wody

59,00 zł

(236,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 250ml

Dostawa do środa, 29 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 00:00 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 229,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Do wody akwariowej odpowiedniej dla ryb i roślin
 • Wiąże fosforany, zapobiegając w ten sposób niepożądanemu wzrostowi glonów
 • Do akwariów słodkowodnych z żółwiami i krewetkami
 • Zapobiega tworzeniu się glonów
 • Skuteczny środek natychmiastowy: płynny preparat żelaza w celu obniżenia wysokiego poziomu fosforanów
 • Płynny związek żelaza niezawodnie i trwale wiąże rozpuszczony w wodzie fosforan. Efekt widoczny jest jako brązowawe zmętnienie, które znika po 2-24 godzinach

Nr art.: JBL-2519500, Zawartość: 250 ml, EAN: 4014162251954

Opis

JBL PhosEx rapid jest płynnym wkładem filtracyjnym do stosowania w akwariach słodkowodnych i morskich oraz w stawach i służy do usuwania fosforanów (PO4), które prowadzą do powstawania glonów.

Niepożądane związki fosforu
Fosfor (fosforan) jest rzadkością w wodach naturalnych (0,001–0,01 mg/l). Rośliny przystosowały się do tego niedoboru podczas długiej ewolucji i potrzebują bardzo małych ilości tego pierwiastka do swojego wzrostu. Silne nagromadzenie związków fosforu w akwarium, często 100-1000 razy przewyższające naturalną wartość, często prowadzi do wybuchowego rozmnażania się niepożądanych glonów. Regularna kontrola zawartości fosforanów używając na przykład zestawów testowych JBL Phosphate PO4 i odpowiednie stosowanie JBL PhosEx Rapid zapobiega temu niebezpieczeństwu. W akwariach słodkowodnych można tolerować wartości 0,5 mg/l, w akwariach morskich należy dążyć do wartości poniżej 0,1 mg/l.

Fosfor jest obok wapnia najważniejszym składnikiem szkieletu ryb. Ale fosfor odgrywa również ważną rolę w wielu procesach metabolicznych, enzymach i innych ważnych substancjach czynnych, a także w pracy mięśni. Ryby muszą pokryć swoje zapotrzebowanie na fosfor wraz z pożywieniem. Żywa i mrożona żywność zawiera naturalnie zbilansowaną ilość związków fosforu.

Prosta aplikacja
Głównymi składnikami odżywczymi alg są azotany i fosforany. Jeśli jeden lub oba składniki odżywcze zostaną usunięte z wody, glony przestaną się rozwijać.
Na ilość związków fosforu występujących w akwarium wpływa wiele czynników: młode, wciąż rosnące ryby wydalają mniej fosforu niż ryby dorosłe. Duże stado ryb produkuje więcej związków fosforu. W akwariach z gęstymi, dobrze rosnącymi roślinami zużywa się więcej związków fosforu niż w akwariach z roślinami słabo rosnącymi lub bez roślin.

Działanie
Płynny związek żelaza niezawodnie i trwale wiąże rozpuszczony w wodzie fosforan, zapobiegając w ten sposób niepożądanemu wzrostowi glonów. Efekt jest widoczny przez brązowawą mgiełkę, która znika po 2-24 godzinach - po tym czasie woda staje się krystalicznie czysta. Związany fosforan jest usuwany z akwarium poprzez oczyszczenie filtra akwariowego i czyszczenia podłoża za pomocą odmulacza JBL AquaEx. Najpierw mierzy się twardość węglanową i w razie potrzeby zwiększa się ją do co najmniej °4 KH za pomocą JBL AquaDur. Butelkę dobrze wstrząsnąć przed użyciem, a produkt dozować zaraz po. JBL PhosEx Rapid jest dodawany w miejscu o dobrym ruchu wody. Jedna aplikacja wiąże do 3 mg fosforanów/litr. W razie potrzeby powtórzyć aplikację (zwrócić uwagę na KH). Wyczyść filtr i podłoże następnego dnia.

Dawkowanie:
PO4 > 2,4 mg/l – 10 ml/40 l
PO4 > 1.2mg/L - 10ml/80L
PO4 > 0.6mg/L – 10ml/160L

Nasz ekspert Oliver Knott poleca:
Z PhosEx rapid poziomy fosforanów zmniejszają się w bardzo krótkim czasie.

Marki (producenci): JBL
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H290 - Może powodować korozję metali.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla JBL PhosEx rapid

4,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
0 (0%)
4 gwiazdki
2 (100%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

2 oceny

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "PhosEx rapid", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder