JBL ProAquaTest Ca Wapń, zestaw

Test wody

57,80 zł 73,00 zł -21%

(włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Wariant: zestaw

Dostawa do środa, 29 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 00:00 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 229,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Prosta i bezpieczna kontrola parametrów wody w akwariach
 • Oznaczanie zawartości wapnia w akwariach morskich
 • Laboratoryjny system porównawczy do kompensacji naturalnego koloru wody
 • Szczegółowe informacje o analizach wody na stronie internetowej JBL
 • Butelki z odczynnikami zabezpieczona przed dziećmi
 • Kontrola przy stagnacji wzrostu koralowców

Nr art.: JBL-2413200, Zawartość: 1 Zestaw, EAN: 4014162241320

Opis

JBL ProAqua Test Ca Wapń to test wody do analizy zawartości wapnia w akwariach morskich.

Wapń jest używany do budowy szkieletów koralowców, a także do budowy muszli małży, ślimaków i innych. Zbyt niska zawartość wapnia w akwarium z wodą morską zaburza wzrost koralowców i funkcje życiowe innych bezkręgowców i ryb.

Zalecane poziomy wapnia:
Akwarium słodkowodne (akwarium zbiorowe): wapń jest częścią całkowitej twardości i występuje w znacznie mniejszych ilościach niż w wodzie morskiej. Dlatego test nie pokazuje się w słodkiej wodzie.
Akwarium morskie: 390-440 mg/l

Nasz ekspert Oliver Knott poleca:
Niewytłumaczalne problemy z koralami są często przyczyną niedoboru składników odżywczych – badanie wody dostarcza informacji o tym szybko i niezawodnie!

Marki (producenci): JBL
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla JBL ProAquaTest Ca Wapń

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "ProAquaTest Ca Wapń", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder