JBL ProAquaTest KH Twardość węglanowa, uzupełnienie

Test wody

27,99 zł

(włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Wariant: uzupełnienie

Dostawa do czwartek, 23 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 00:00 godz..

Jeszcze 2 sztuki dostępne w magazynie

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 229,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Prosta i bezpieczna kontrola parametrów wody w akwariach
 • Określa optymalną twardość węglanową w akwariach słodkowodnych i morskich oraz stawach
 • Test zmiany koloru: dodaj odczynnik kroplami do próbki wody
 • Szczegółowe informacje o analizach wody na stronie internetowej JBL
 • Butelki z odczynnikami zabezpieczona przed dostępem dla dzieci
 • Czas użytkowania dla nowego akwarium: 1 x dziennie, potem co tydzień

Nr art.: JBL-2411100, Zawartość: 1 Zestaw, EAN: 4014162241115

Opis

JBL ProAqua Test KH to test wody do analizy optymalnej twardości węglanowej w akwariach słodkowodnych i morskich oraz w stawach.

W zależności od pochodzenia woda np. ze względu na podłoże w zbiorniku, może zawierać różne ilości soli mineralnych. Duża część rozpuszczonych soli to wodorowęglany metali ziem alkalicznych i alkalicznych, które wraz z węglanami i dwutlenkiem węgla (CO2) tworzą ważny system buforowy, który zapobiega niebezpiecznie wysokim wahaniom wartości pH w wodzie. Zmierzona twardość węglanowa (KH) określa całkowite stężenie wodorowęglanów w wodzie i dlatego w rzadkich przypadkach (gdy obecne są głównie alkaliczne wodorowęglany, np. w jeziorach Afryki Wschodniej) może być wyższa niż całkowita twardość, gdy tylko sole ziem alkalicznych są brane pod uwagę. Większość ryb i roślin słodkowodnych w akwarium może być z powodzeniem trzymana przy twardości węglanowej około 5-16°dH. Jednak dla optymalnego nawożenia CO2 twardość węglanowa nie powinna być niższa niż 5° dH. W przypadku braku CO2 rośliny wodne, a zwłaszcza glony, zużywają wodorowęglany (odwapnianie biogenne) ze względu na ich szybką asymilację podczas fotosyntezy i mogą w ten sposób niebezpiecznie zwiększać wartość pH dla ryb (powyżej 10).

Zalecane wartości KH:
Akwaria słodkowodne: 5-12° dKH
Akwarium Malawi-Jezioro Tanganika: 7-20° dKH
Akwaria roślinne z niewielką ilością ryb (Aquascaping): 3-8° dKH
Akwaria morskie: 7-10 °dKH
Stawy: 7-10° dKH

Nasz ekspert Oliver Knott poleca:
Twardość węglanowa ma decydujące znaczenie dla zdolności buforowej wody i wpływa na wartość pH - dlatego konieczna jest regularna kontrola!

Marki (producenci): JBL
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla JBL ProAquaTest KH Twardość węglanowa

7 recenzji klienta w innym języku

5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
15 (100%)
4 gwiazdki
0 (0%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

15 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 7 recenzje w innym języku.


Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "ProAquaTest KH Twardość węglanowa", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder