JBL ProAquaTest NO2 azotyny, uzupełnienie

Test wody

36,99 zł

(włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Wariant: uzupełnienie

Dostawa do środa, 5 czerwca

Dostępne po 3 czerwca

Dlaczego wysyłka potrwa dłużej?

Dlaczego wysyłka potrwa dłużej? Tego produktu aktualnie brak w magazynie, wkrótce będzie ponownie dostępny. Można go teraz zamówić - artykuł zostanie wysłany natychmiast po zaksięgowaniu towaru w magazynie. Zamknąć notatkę

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 229,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Prosta i bezpieczna kontrola parametrów wody w akwariach
 • Oznaczanie zawartości azotynów w akwariach i stawach słodkowodnych i morskich
 • Laboratoryjny system porównawczy do kompensacji naturalnego koloru wody
 • Szczegółowe informacje o analizach wody na stronie internetowej JBL
 • Butelki z odczynnikami jest zabezpieczona przed dostępem dla dzieci
 • Zastosowanie: do sprawdzania toksycznych związków azotu, które występują przy zaburzonej równowadze bakteryjnej lub przy zakładaniu nowego akwarium

Nr art.: JBL-2412400, Zawartość: 1 Zestaw, EAN: 4014162241245

Opis

JBL ProAqua Test NO2 to test wody do analizy zawartości azotynów w akwariach słodkowodnych i morskich oraz w stawach.

Rozkład wszystkich substancji organicznych (resztki pokarmu i roślin, odchody ryb) w akwarium i stawie odbywa się w tak zwanym cyklu azotowym. Białka są przekształcane w amon, a ten w azotyn i nieszkodliwy azotan. Za ten proces odpowiadają niektóre bakterie. Mierząc poszczególne pośrednie poziomy amonu, azotynu i azotanu, można zobaczyć jak funkcjonuje system akwarium. Na przykład leki stosowane w leczeniu chorób ryb mogą uszkadzać pożyteczne bakterie oczyszczające, prowadząc do wzrostu poziomu amonu i/lub azotynów. Z reguły poziomu amoniaku nie da się zmierzyć w dobrze utrzymanym akwarium z wydajnym filtrem biologicznym. Amoniak jest składnikiem odżywczym roślin i nie jest toksyczny dla ryb w niskich stężeniach. Jednak w zależności od wartości pH z amonu może powstać toksyczny amoniak (BH3). Z tego powodu pomiar pH należy zawsze przeprowadzać z pomiarem amoniaku. Podobnie jak amoniak, azotyn jest silną trucizną dla ryb. W zależności od wrażliwości gatunków ryb, stężenia od 0,5 do 1 mg/l (ppm) mogą już być śmiertelne. Ryby morskie i młode ryby są bardziej wrażliwe niż osobniki dorosłe.

Zalecane wartości azotynów:
Akwarium słodkowodne (akwarium zbiorowe): 0-0,2 mg/l
Akwarium Malawi-Jezioro Tanganika: 0-0,2 mg/l
Akwaria roślinne z niewielką ilością ryb (aquascaping): 0-0,2 mg/l
Akwaria morskie: 0-0,2 mg/l
Stawy: 0-0,2 mg/l

Nasz ekspert Oliver Knott poleca:
Niewytłumaczalne choroby ryb lub śmiertelność są często przyczyną zakłócenia równowagi bakteryjnej - badanie wody dostarcza informacji o tym szybko i w niezawodny sposób!

Marki (producenci): JBL
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla JBL ProAquaTest NO2 azotyny

5 recenzji klienta w innym języku

5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
18 (94%)
4 gwiazdki
1 (5%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

19 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 5 recenzje w innym języku.


Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "ProAquaTest NO2 azotyny", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder