JBL ProAquaTest pH 7.4-9.0, uzupełnienie

Test wody

31,99 zł

(włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Wariant: uzupełnienie

Dostawa do środa, 29 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 00:00 godz..

Jeszcze 2 sztuki dostępne w magazynie

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 229,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Prosta i bezpieczna kontrola parametrów wody w akwariach
 • Określa optymalną wartość pH dla akwariów słodkowodnych i morskich
 • Dodaj odczynniki do próbki wody, porównaj z kartą kolorów
 • Zawartość na 50 pomiarów
 • Butelki z odczynnikami zabezpieczone przed dostępem dla dzieci
 • Czas użytkowania w nowo założonym akwarium: 1 x dziennie, potem co tydzień

Nr art.: JBL-2410600, Zawartość: 1 Zestaw, EAN: 4014162241061

Opis

JBL ProAqua Test pH 7,4-9,0 to test wody do analizy optymalnej wartości pH w akwariach słodkowodnych i morskich.

Test JBL ProAqua pH 7,4-9,0
Utrzymywanie odpowiedniej wartości pH na możliwie stałym poziomie jest ważnym warunkiem dobrego samopoczucia wszystkich organizmów wodnych. Przede wszystkim należy za wszelką cenę unikać nagłych wahań. Ponadto wiele substancji rozpuszczonych w wodzie podlega zmianom zależnym od pH. Na przykład ilość CO2, którą można rozpuścić w wodzie, jest bezpośrednio związana z wartością pH. Wartość pH może zatem służyć jako prosta zmienna kontrolna do regulacji systemów nawozu CO2, pod warunkiem, że oprócz CO2 w wodzie nie ma innych kwasów, które wpływają na wartość pH (np. kwasów huminowych). Optymalne stężenie CO2 dla roślin i nieszkodliwe dla ryb osiągane jest przy wartości pH około 6,8-7,3. Twardość węglanowa nie powinna być niższa niż 4° dH. Dokładny pomiar pH nadaje się również do zastosowań specjalnych, np. przy hodowli ryb. Optymalna wartość pH dla większości ryb i roślin słodkowodnych to neutralny zakres około 7.

Istnieją jednak również ryby słodkowodne, które wymagają lekko kwaśnej lub alkalicznej wody. Do szczególnie precyzyjnych pomiarów wartości pH służy JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 (również do kontroli nawożenia CO2) do akwariów słodkowodnych, który jest dostosowany do odpowiednich zakresów pH, a JBL PRO AQUATEST pH 7,4-9,0 do akwariów z wodą morską i stawów ogrodowych. W przypadku organizmów morskich wartości pH około 8,2 należy uznać za optymalne. Zwłaszcza w akwariach z wodą morską z mniejszymi zwierzętami (bezkręgowcami) spożycie wodorowęglanu wapnia może spowodować spadek wartości pH (i twardości węglanowej), jeśli nie jest dostarczany regularnie. Przy pielęgnacji ryb z wód słodkowodnych o odczynie lekko zasadowym, np. Jezioro Malawi i Jezioro Tanganika, zalecane wartości w okolicach 8-8,5. W przypadku koi i innych za optymalne uważa się wartości pH w zakresie 7,5-8,5. W oczku wodnym, ale przede wszystkim w akwarium, w przypadku braku CO2, glony mogą zużywać wodorowęglan w wodzie poprzez szybką asymilację podczas fotosyntezy (odwapnianie biogenne) i w ten sposób doprowadzać wartość pH do poziomów, które są niebezpieczne dla ryb (powyżej 10).

Nasz ekspert Oliver Knott poleca:
Wartość pH jest bardzo ważna dla odpowiednio utrzymanego akwarium – warto więc tę wartość dokładnie monitorować!

Marki (producenci): JBL
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla JBL ProAquaTest pH 7.4-9.0

2 recenzje klienta w innym języku

5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
3 (100%)
4 gwiazdki
0 (0%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

3 oceny

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.


Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "ProAquaTest pH 7.4-9.0", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder