JBL ProAquaTest Lab

Test wody

452,00 zł

(355,91 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 1 Zestaw

Dostawa do czwartek, 23 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 00:00 godz..

Dostępny

Właściwości i zalety

 • Prosta i bezpieczna kontrola parametrów wody w akwariach
 • Określa wartość pH, twardość węglanowa, twardość całkowitą, amon/amoniak, azotyny, azotany, fosforany, żelazo, miedź, krzemiany, tlen i CO2
 • Dodaj odczynniki do próbki wody, porównaj z kartą kolorów
 • Kolor wody jest brany pod uwagę przez system porównawczy
 • Zawartość CO2 określa się za pomocą wartości pH i KH za pomocą tabeli
 • Butelki z odczynnikami zabezpieczone przed dziećmi, wodoodporna plastikowa obudowa

Szukasz artykułów odpowiednich dla tego produktu?

Nr art.: JBL-2408400, Zawartość: 1 Zestaw, EAN: 4014162240842

Opis

JBL ProAqua Test Lab to walizka do testowania wody z 13 testami do analizy wody z kranu i wody słodkiej w akwariach.

Nie każda woda jest taka sama. Woda deszczowa pochłania zanieczyszczenia, a po przedostaniu się do wód gruntowych jest wzbogacana o inne substancje, z których nie wszystkie nadają się do stosowania w akwariach. Stałe monitorowanie parametrów wody w akwarium, zwłaszcza przy zakładaniu nowego, jest najwyższym priorytetem udanej akwarystyki. Dzięki zestawowi ProAqua Test Lab firma JBL oferuje możliwość szybkiego i precyzyjnego określenia najważniejszych parametrów wody samodzielnie w domowym laboratorium. Dzięki załączonej bardzo szczegółowej instrukcji użytkowania wraz ze wskazówkami i poradami badanie wody jest dziecinnie proste. Wszystkie wymagane materiały, takie jak odczynniki testowe, strzykawka dozująca, kuwety, łyżki miarowe i karty kolorów są zawarte w zestawie. Odczynniki testowe można kupić osobno.

W tej obszernej walizce JBL ProAqua Test Lab znajdziesz następujące testy:

Test JBL ProAqua KH
W zależności od pochodzenia woda np. ze względu na podłoże w zbiorniku, może zawierać różne ilości soli mineralnych. Duża część rozpuszczonych soli to wodorowęglany metali ziem alkalicznych i alkalicznych, które wraz z węglanami i dwutlenkiem węgla (CO2) tworzą ważny system buforowy, który zapobiega niebezpiecznie wysokim wahaniom wartości pH w wodzie. Zmierzona twardość węglanowa (KH) określa całkowite stężenie wodorowęglanów w wodzie i dlatego w rzadkich przypadkach (gdy obecne są głównie alkaliczne wodorowęglany, np. w jeziorach Afryki Wschodniej) może być wyższa niż całkowita twardość, gdy tylko sole ziem alkalicznych są brane pod uwagę. Większość ryb i roślin słodkowodnych w akwarium może być z powodzeniem trzymana przy twardości węglanowej około 5-16°dH. Jednak dla optymalnego nawożenia CO2 twardość węglanowa nie powinna być niższa niż 5° dH. W przypadku braku CO2 rośliny wodne, a zwłaszcza glony, zużywają wodorowęglany (odwapnianie biogenne) ze względu na ich szybką asymilację podczas fotosyntezy i mogą w ten sposób niebezpiecznie zwiększać wartość pH dla ryb (powyżej 10).

Test JBL ProAqua GH
W zależności od pochodzenia woda np. ze względu na podłoże w zbiorniku, może zawierać różne ilości soli mineralnych. Z definicji twardość całkowita to całkowite stężenie wszystkich jonów ziem alkalicznych w wodzie. Twardość ogólną tworzą głównie sole wapnia i magnezu. Większość ryb i roślin może być z powodzeniem utrzymywana przy całkowitej twardości 5-25° dH.

Test JBL ProAqua pH 3-10/ pH 6,0-7,6/ pH 7,4-9,0
Utrzymywanie odpowiedniej wartości pH na możliwie stałym poziomie jest ważnym warunkiem dobrego samopoczucia wszystkich organizmów wodnych. Przede wszystkim należy za wszelką cenę unikać nagłych wahań. Ponadto wiele substancji rozpuszczonych w wodzie podlega zmianom zależnym od pH. Na przykład ilość CO2, którą można rozpuścić w wodzie, jest bezpośrednio związana z wartością pH. Wartość pH może zatem służyć jako prosta zmienna kontrolna do regulacji systemów nawozu CO2, pod warunkiem, że oprócz CO2 w wodzie nie ma innych kwasów, które wpływają na wartość pH (np. kwasów huminowych). Optymalne stężenie CO2 dla roślin i nieszkodliwe dla ryb osiągane jest przy wartości pH około 6,8-7,3. Twardość węglanowa nie powinna być niższa niż 4° dH. Dokładny pomiar pH nadaje się również do zastosowań specjalnych, np. przy hodowli ryb. Optymalna wartość pH dla większości ryb i roślin słodkowodnych to neutralny zakres około 7. Istnieją jednak również ryby słodkowodne, które wymagają lekko kwaśnej lub alkalicznej wody. Do szczególnie precyzyjnych pomiarów wartości pH służy JBL PRO AQUATEST pH 6,0-7,6 (również do kontroli nawożenia CO2) do akwariów słodkowodnych, który jest dostosowany do odpowiednich zakresów pH, a JBL PRO AQUATEST pH 7,4-9,0 do akwariów z wodą morską i stawów ogrodowych. W przypadku organizmów morskich wartości pH około 8,2 należy uznać za optymalne. Zwłaszcza w akwariach z wodą morską z mniejszymi zwierzętami (bezkręgowcami) spożycie wodorowęglanu wapnia może spowodować spadek wartości pH (i twardości węglanowej), jeśli nie jest dostarczany regularnie. Przy pielęgnacji ryb z wód słodkowodnych o odczynie lekko zasadowym, np. Jezioro Malawi i Jezioro Tanganika, zalecane wartości w okolicach 8-8,5. W przypadku koi i innych za optymalne uważa się wartości pH w zakresie 7,5-8,5. W oczku wodnym, ale przede wszystkim w akwarium, w przypadku braku CO2, glony mogą zużywać wodorowęglan w wodzie poprzez szybką asymilację podczas fotosyntezy (odwapnianie biogenne) i w ten sposób doprowadzać wartość pH do poziomów, które są niebezpieczne dla ryb (powyżej 10).

JBL PRO AQUATEST NH4
Rozkład wszystkich substancji organicznych (resztki pokarmu i roślin, wydzieliny ryb) w akwarium i stawie odbywa się w tzw. cyklu azotowym. Białka są przekształcane w amon, a ten w azotyn i nieszkodliwy azotan. Za ten proces odpowiadają niektóre bakterie. Mierząc poszczególne pośrednie poziomy amonu, azotynu i azotanu, można sformułować stwierdzenia dotyczące „funkcjonowania” systemu. Na przykład leki stosowane w leczeniu chorób ryb mogą uszkadzać pożyteczne bakterie oczyszczające, prowadząc do wzrostu poziomu amonu i/lub azotynów. Z reguły amoniaku nie da się zmierzyć w dobrze utrzymanym akwarium z wydajnym filtrem biologicznym. Amoniak jest składnikiem odżywczym roślin i nie jest toksyczny dla ryb w niskich stężeniach. Jednak w zależności od wartości pH z amonu może powstać toksyczny amoniak (BH3). Z tego powodu pomiar pH należy zawsze przeprowadzać z pomiarem amoniaku.

JBL PRO AQUATEST NO2
Podobnie jak amoniak, azotyn jest silną trucizną dla ryb. W zależności od wrażliwości gatunków ryb, stężenia od 0,5 do 1 mg/l (ppm) mogą już być śmiertelne. Ryby morskie i młode ryby są bardziej wrażliwe niż osobniki dorosłe.

JBL PRO AQUATEST NO3
W normalnych warunkach amoniak i azotyny nie powinny się kumulować, gdyż w takim przypadku może wystąpić problem z równowagą bakteryjną. Stale rosnąca zawartość azotanów przy jednocześnie niskiej lub niewykrywalnej zawartości amonu i azotynów wskazuje na dobrze funkcjonującą równowagę bakteryjną, ale jednocześnie wskazuje na niewystarczającą równowagę między rybami (źródło azotu) a roślinami (konsumentami). Nadmiernie wysoki poziom azotanów sprzyja niepożądanemu wzrostowi glonów, jeśli oprócz azotynów w wodzie znajduje się fosforan. Zawartość azotanów nie powinna zatem przekraczać 30 mg/lw wodzie słodkiej i 20 mg/lw wodzie morskiej. W gęsto zarośniętych akwariach, w których jest tylko kilka małych ryb, może zdarzyć się coś odwrotnego: azotany stają się czynnikiem niedoboru i muszą być uzupełniane, aby rośliny mogły się rozwijać.

JBL PRO AQUATEST PO4 sensitive
Fosforan jest ważnym składnikiem odżywczym roślin
W wodach naturalnych bez zanieczyszczeń stężenie fosforanów wynosi około 0,01 mg/l, a w wodzie morskiej 0,07 mg/l. Rośliny i glony przystosowały się do tego ograniczonego zaopatrzenia w fosforany i dlatego mogą sobie radzić przy niewielkich ilościach. Fosforan dostaje się do wody głównie poprzez procesy trawienne ryb i niezjedzony pokarm. Zwłaszcza w przypadku dużego stada ryb można osiągnąć poziom fosforanów, który czasami jest 100 razy wyższy niż wartości naturalne. Niektóre firmy wodociągowe dodają również fosforany do wody z kranu, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i korozji w systemie elektroenergetycznym. W wyniku nienaturalnie dużej podaży składników odżywczych glony rozmnażają się w ekstremalny sposób. Glony mogą magazynować duże ilości fosforanów, a tym samym rosnąć nieprzerwanie nawet po zmniejszeniu zawartości fosforanów. Im szybciej rozpoznana zostanie rosnąca zawartość fosforanów, tym bardziej prawdopodobne jest, że uda się zapobiec pladze glonów. W gęsto zarośniętych akwariach, w których jest tylko kilka ryb, może zdarzyć się coś odwrotnego: fosforany stają się czynnikiem niedoboru i muszą być dawkowane, aby rośliny mogły się rozwijać. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku tak zwanego aquascaping. Zawartość fosforanów powinna pozostać poniżej 0,4 mg/l w akwariach słodkowodnych i poniżej 0,1 mg/l w akwariach z wodą morską

JBL PRO AQUATEST SiO2
Krzem to jeden z najczęstszych pierwiastków na ziemi. Podczas wietrzenia skał krzemianowych krzem w postaci krzemianów trafia do wód powierzchniowych i gruntowych. Służy tam jako pożywka dla okrzemek, niektórych roślin wodnych (np. gwiazdnicy pospolitej) oraz gąbek krzemionkowych. Ponieważ krzemiany są nietoksyczne, w rozporządzeniu dotyczącego wody pitnej nie określono żadnych wartości granicznych. W zależności od regionu woda z kranu zawiera zatem różne poziomy rozpuszczonego krzemianu. Po założeniu nowego akwarium brązowe złogi z okrzemek są często pierwszą kolonizacją. Osady te powoli znikają, gdy przeciwdziałają im inne glony i mikroorganizmy. Zmniejsza to również zawartość krzemianów w wodzie. Często jednak po podmianie wody i dodaniu w ten sposób krzemianu, takie osady okrzemek mogą pojawić się ponownie, zwłaszcza w wodzie morskiej. Dlatego do napełniania i wymiany wody w akwariach morskich najlepiej stosować wodę osmotyczną bez krzemianów. Zawartość krzemianów powinna wynosić poniżej 1,2 mg/lw wodzie słodkiej i poniżej 0,4 mg/lw wodzie morskiej.

JBL PRO AQUATEST Fe
Żelazo jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym dla organizmów roślinnych i zwierzęcych. Oprócz odpowiedniej podaży CO2 i innych pierwiastków śladowych, żelazo ma kluczowe znaczenie dla dobrego wzrostu roślin i jest potrzebne przez cały czas. Szklisto-żółty kolor młodych pędów liści i młodszych liści jest oznaką niedoboru żelaza. Żelazo i niektóre inne pierwiastki śladowe są stabilne w wodzie tylko przez ograniczony czas, nawet jeśli są związane przez chelatację, co jest powszechne w nowoczesnych preparatach nawozowych. Ponadto dostarczana woda z kranu jest zwykle pozbawiona żelaza. Dlatego zawartość tego pierwiastka musi być regularnie monitorowana za pomocą testu i, jeśli to konieczne, nawożona. Do dobrego wzrostu roślin wystarcza stężenie 0,1-0,2 mg/l. W bardzo gęsto zarośniętych akwariach przydatne mogą być również wartości dochodzące do 0,6 mg/l. W wodzie morskiej zalecane są wartości do 0,05 mg/l.

JBL PRO AQUATEST CU
Miedź jest metalem ciężkim, który z jednej strony jest niezbędny jako pierwiastek śladowy, a z drugiej strony ma niszczycielskie działanie powyżej pewnego stężenia. Miedź dostaje się do akwarium głównie przez wodę z kranu, ponieważ do instalacji wodnych często używano rur miedzianych. Jeśli woda długo stoi w takich rurach, znaczne ilości miedzi mogą ulec rozpuszczeniu. Dlatego wodę stojącą w rurze należy spuścić przed użyciem. Z tego samego powodu należy również unikać deszczówki, która spływała po miedzianych rynnach. Podczas zakładania nowego akwarium lub stawu należy zawsze uważać, aby używać metalowych przedmiotów niezawierających miedzi. Kontrolowane wnikanie miedzi następuje dzięki stosowaniu leków przeciwko chorobom pasożytniczym ryb, a także niektórym zabójcom glonów. Zawarte tam stężenia miedzi mogą być przez pewien czas tolerowane przez ryby, podczas gdy pasożyty wymierają.

JBL PRO AQUATEST O2
Wszystkie zwierzęta wodne potrzebują tlenu do oddychania. „Niewidzialni pomocnicy” w akwarium i stawie, bakterie czyszczące do przemiany amonu w azotan potrzebują wystarczającej zawartości tlenu . Niezbędne zaopatrzenie w tlen można zapewnić poprzez odpowiednią ilość roślinności. W akwariach i stawach z niewielką ilością lub bez roślinności, a także w akwariach z wodą morską, zawartość tlenu powinna być zawsze utrzymywana na odpowiednim poziomie nasycenia za pomocą sprzętu technicznego. Wartość nasycenia zależy od temperatury wody. Rośliny są w stanie przekroczyć tę wartość nasycenia poprzez aktywność asymilacyjną. W dobrze obsadzonych akwariach i stawach pod koniec naświetlania można znaleźć wartości o 1-2 mg/l powyżej wartości nasycenia.

Nasz ekspert Oliver Knott poleca:
Aby mieć pewność, że w akwarium wszystko funkcjonuje tak jak powinno, każdy akwarysta powinien mieć walizkę z testami marki JBL. Tylko w ten sposób można zareagować wystarczająco szybko, gdy parametry wody nagle „wymykają się spod kontroli”.

Marki (producenci): JBL
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H290 - Może powodować korozję metali.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H300 - Połknięcie grozi śmiercią.
 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H300 - Połknięcie grozi śmiercią.
 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H310 - Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H290 - Może powodować korozję metali.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H301 - Działa toksycznie po połknięciu.
 • H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H290 - Może powodować korozję metali.
 • H301 - Działa toksycznie po połknięciu.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H290 - Może powodować korozję metali.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H290 - Może powodować korozję metali.
 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla JBL ProAquaTest Lab

23 recenzji klienta w innym języku

4,8 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
35 (89%)
4 gwiazdki
3 (7%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
1 (2%)

39 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 23 recenzje w innym języku.


Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "ProAquaTest Lab", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder